måndag 16 april 2012

For the Lefebvrists, It's the Last Call to the Sheepfold

Motsättningen mellan Vatikanen och brödraskapet SSPX står nu inför sin slutliga(?) lösning. I korta drag handlar det om olika syn på fyra olika ämnen, Kyrkan, religionsfriheten, ekumeniken och kollegialiteten (d.v.s. förhållandet mellan påven och biskoparna), där SSPX hävdar att Andra vatikankonciliets uttalanden står i strid med tidigare påvliga beslut medan Benedikt XVI driver en kontinuitetens hermeneutik som innebär att Andra vatikankonciliet måste tolkas i samklang med tidigare uttalanden. För den som vill fördjupa sig i frågan om vari motsättningen egentligen består rekommenderar jag följande länk: For the Lefebvrists, It's the Last Call to the Sheepfold.
En annan länk till samma ämne hittar du här: Förestående försoning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar