lördag 19 maj 2012

Kan en stubbdaggkåpa vara någonting värd?

I fredagens Tvärsnytt fick vi veta att den sällsynta stubbdaggkåpan lätt kan hotas av oreglerad skogsavverkning. Kan en stubbdaggkåpa vara någonting värd? Sagesmannen menade att eftersom daggkåpan är en gammal medicinalväxt (Alchemílla vulgáris) kan vi kanske om tjugo år utvinna en medicin som är till mänsklighetens nytta. Därför bör den bevaras. Den fråga man ställer sig är: Ligger daggkåpans värde bara i det som vi med teknikens hjälp kan framställa?

En av dem som tänkt över detta är den polske filosofen Leszek Kołakowski (på svenska känd bl.a. genom sin bok Samtal med djävulen). I The Presence of Myth påpekar han att vi lever i ett teknifierat samhälle. I vetenskaplig mening betraktas bara det som "sant" som har en chans att komma till användning på ett teknologiskt effektivt sätt. Metafysiska frågor om existens, mening, värde o.s.v. är teknologiskt ofruktbara och kan därför inte bli föremål för analys eller vetenskaplig undersökning. Ändock är sådana frågor ofrånkomliga och ligger i själva verket bakom många av vardagens ställningstaganden, i princip också bakom vetenskapens metodbegränsning.

Liknande tankegångar möter vi hos den franske filosofen Olivier Rey, som i ett föredrag om genusfrågor (katobs.se) talar om den moderna gnosticismen som ett försök att undfly det onda genom att med teknikens hjälp skapa en ny värld. En ny metafysisk enhet har intagit människoandens plats. "Från denna kommer den särskilda aggressiviteten ...  mot allt som kan förefalla icke materiellt eller icke direkt tillgängligt, som det förflutna, som traditionen eller naturen. Det förflutna måste kritiseras, traditionen kullkastas och naturen behärskas och utnyttjas."

Trots den negativa inställning som från många håll möter metafysiska frågor i dagens samhälle lever dessa sitt fortsatta liv i vardagen. Ett intressant exempel på detta möter i Andreas Johanssons och Eli Göndörs artikel om vardagsreligion (Sv.D. 18/5), där frågan om religionens betydelse för människans orientering i en ny kulturell omgivning avhandlas på ett positivt sätt.

Kan en stubbdaggkåpa vara någonting värd? Säkert – inte bara som medicinalväxt eller som föremål för vetenskaplig forskning i jakten på nya läkemedel utan också som ett rart exempel på naturens förunderliga och obegripliga mångfald och som ett vittnesbörd om att vårt liv är långt rikare än vi egentligen kan förstå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar