fredag 21 juni 2013

Homosexualitet – identitet eller böjelse?

Hur skall man som kristen se på homosexualiteten – som en Guds gåva, som en "törntagg i köttet" (Rom. 12:7) eller som en sodomitisk synd (1 Mos. 19:5)? Alla svar finns företrädda bland kristna grupper och individer. I en artikel på webbsaiten First Things gör Daniel Mattson, som betecknar sig själv som "homosexuellt attraherad", ett lovvärt försök till analys. I stället för att ta sin utgångspunkt i sexualiteten ställer han den grundläggande frågan om den mänskliga existensen: Vad är det att vara människa? Med hänvisning både till Andra Vatikankonciliets Gaudium et Spes och till påven Benedikt XVI:s adventskrivelse till den romerska kurian 2012 finner han att den mänskliga existensens utgångspunkt måste vara den planritning som ligger i skapelseberättelsen och som fullbordas i Jesus Kristus.

Den som identifierar sig själv som gay eller queer bortser ofta från den grundidentitet som ligger nedlagd i att vara skapad till Guds avbild och med uppdrag att växa till allt större likhet med Gud. Människans djupa längtan efter en identitet kan aldrig mättas av  sexualitet utan först i mötet med den Gud som har skapat henne (jfr. Augustinus "Du, o Gud, har skapat oss till dig, och mitt hjärta är oroligt till dess det finner vila i Dig"). Homosexuella beteckningar som "gay" eller "queer" är inga ontologiska beteckningar eftersom människans verkliga identitet framför allt ligger i hennes förening med Gud.

Problemet med att kalla sig själv homosexuell, gay eller queer är att det verkliga identitetsproblemet sopas under mattan. Att omfatta en homosexuell identitet hindrar oss från att lära känna oss själva som Gud känner oss. En människa finner inte sin sanna identitet genom att "komma ur ur garderoben" utan först i mötet med den Gud som har skapat människan till sin avbild, vilket också innebär "till man och kvinna skapade han dem". Det är som man och kvinna Gud ger människorna i uppdrag att vara fruktsamma, föröka sig och råda över jorden (1 Mos. 1:27-28). Denna komplementaritet är en väsentlig aspekt av vad det betyder att vara människa. Alla försök att göra könet till en social konstruktion eller ett val som människan själv gör står i strid med Guds mening med människan.

Den som är homosexuellt attraherad finner alltså i sin egen person något som står i strid med den naturliga lagen och med uppenbarelsen, vilket förvisso inte gäller bara homosexuella böjelser utan också många andra medfödda personliga svagheter som pedofili och kleptomani. Det är först ur detta perspektiv som homosexualiteten kan göras begriplig. Den tillhör arvsyndens område och inbegriper också många andra avvikelser från den gudomliga planritningen för människan.

Se också Mark Shea: A question about homosexual temptation
samt Homosexuality is not the defining issue of our age 
Jfr. Just Christians – there is no such thing as a homosexual Christian

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar