onsdag 11 september 2013

I världen – men icke av världen

"Mitt rike är icke av denna världen" – få citat från Jesus känns så otidsenliga och ändock så angelägna att anföra som när Svenska kyrkan anordnar val för sina medlemmar. Tidningar och brevlådor svämmar över av partipolitiska och opolitiska gruppers reklam som i stort sett utan undantag går ut på att göra den egna gruppens idéer om kyrkans roll i samhället till det mest angelägna alternativet. Ändock är de förvånansvärt lika. Också när man tar avstånd från det partipolitiska engagemanget, som när Erik Eckerdal skriver i tidningen Dagen om Svenska kyrkans demokratiska fångenskap, så är målet likväl "en öppen, demokratisk och rikstäckande folkkyrka", alltså i grunden en kyrkan som utgår från "folket" och bygger på "folket", inte den Kyrka som Kristus själv har grundlagt för att låta Guds rike bli en verklighet i världen –  i världen men icke av världen.

För att riktigt förstå det revolutionerande i Jesu "program" måste man göra klart för sig vad som ligger i "Guds rike". När Jesus yttrar de citerade orden inför Pilatus så konstaterar han  bara att hans rike icke är ett våldets och maktens rike – annars skulle hans följeslagare ha gripit till svärd – utan ett rike "av annat slag" (Joh. 18:36). Det är alltså icke ett politiskt rike.  På en fråga från fariséerna om Guds rikes ankomst svarar Jesus: "Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga:  Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er" (Luk. 18:20f.). Det är ett inre rike. Guds rike kan bara förverkligas i en människas hjärta och det kan bara förverkligas genom att man tar emot det glada budskapet om Jesus: "Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet" (Mark. 1:15).

När Paulus tar upp frågan om Guds rike bygger han på Jesu egna ord och säger: "Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet, frid och glädje i den heliga anden" (Rom. 14:17). Man skulle också kunna exemplifiera det med vad han säger i Gal. 5:22f. om Andens frukter: "Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning". Sådant är Guds rike – i världen, men icke av världen. Det är för att förverkliga det riket som Jesus har grundlagt sin Kyrka och sänt den i världen.

Varje "kyrkligt" program måste ha dessa grundfakta som utgångspunkt, annars hamnar det i något som enbart är "av världen". Det är bara genom att vi själva låter oss förvandlas som vi som Kyrka kan förändra världen. Det är om detta Jesus ber i sin översteprästerliga förbön i Joh. 17: "Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina…  Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda… Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen."  Kyrkan kan inte förändra världen genom politiska program, endast genom omvändelse och tro.

3 kommentarer:

  1. Gud så älkade världen att han gav sin enfödde son til frälsning till alla folk grupper och att får leva med himmelska välsignelse in tron och leva att andra med vill bli frälsat i detta världen som är på att försvinna och nyt ska komma iställe in sanningens seger in Jesus blod, tack med välsinelse ,keijo södertälje

    SvaraRadera
  2. Gud så älkade världen att han gav sin enfödde son til frälsning till alla folk grupper och att får leva med himmelska välsignelse in tron och leva att andra med vill bli frälsat i detta världen som är på att försvinna och nyt ska komma iställe in sanningens seger in Jesus blod, tack med välsinelse ,keijo södertälje

    SvaraRadera
  3. Hej Sten-Bertil! Du har nog missuppfattat min artikel något. Vad jag påpekar är att Svenska kyrkans nuvarande organisation, som är elitistisk och odemokratisk eftersom den baseras på politiska partier/nomineringsgrupper, inte på dopets inlemmande i kyrkan=Stift och församling, stämmer dåligt överens med det ständiga mantrat om "en öppen rikstäckande demokratik folkkyrka" som till ytter mera visso inte är kyrkans egen beskrivning utan statens. Det skall alltså inte förstås som ett argument för att kyrkan skall utgå från folket. Men sedan är även Kyrkan ett folk, dvs GUds folk utkallad (=ecklesia) av Gud, dvs. det vi kallar Kyrkan (=Kyriakos=det som tillhör Herren). Med vänlig hälsning E Eckerdal

    SvaraRadera