torsdag 10 april 2014

Den stora skökan

Jonathan Ekman, styrelseordförande i Livets ord och son till Ulf och Birgitta Ekman, som meddelat sin avsikt att konvertera till katolska kyrkan, har på sin blogg tagit till orda i en angelägen fråga, nämligen om hur kristna människor i olika kyrkor och samfund talar om sina medkristna i andra kyrkor och samfund. Han finner att delar av frikyrkligheten ofta uttalar sig mycket fördomsfullt inte minst mot katolska kyrkan, som man identifierar med Uppenbarelsebokens tal om ”den stora skökan” (Upp. 17-18). Blogginlägget är numera borttaget men finns refererat i tidningen Dagen, som också har ett inlägg av Carl-Henrik Jaktlund, som delvis ger Jonathan Ekman rätt.

Det är ingen tvekan om att Ekman här rör vid en öm punkt. Identifikationen av ”den stora skökan” med den katolska kyrkan är visserligen av gammalt datum men inte äldre än medeltiden, där den användes av olika mot den katolska kyrkan fientliga grupper. Något som helst bibliskt stöd finns naturligtvis inte, allra minst i Uppenbarelseboken själv, där ”den stora skökan” tvivelsutan står för den dåtida romerska kejsarmakten och dess avgudadyrkan.

Det vore mycket vunnet om språkbruket kristna kyrkor och samfund emellan kunde renas från överdrifter och generaliseringar samt avsiktliga vantolkningar. Den viktigaste utgångspunkten för en konstruktiv dialog är att man anför vad motparten verkligen tror på med dess egna ord – inte hur man själv tolkar motparten.

3 kommentarer:

 1. Torbjörn Göransson10 april 2014 17:54

  Sten-Bertil Risberg

  En liten förklaring till vad kristna protestantiska kyrkor har trott under flera århundraden.

  Skökan i Uppenbarelseboken är enligt Luther, Wesley m.fl. detsamma som "det lilla hornet" i Daniels bok och även detsamma som Antikrist, i betydelsen i stället för Kristus. Detta innebär en religiös makt som skulle uppträda efter det att romarriket uppdelats i tio stater/kungariken. Denna makt skulle "sätta sig i Guds tempel", d.v.s. i Guds församling och påstå sig vara Gud. Tillsammans med erfarenheten av den romersk katolska kyrkans våldsamma förföljelse av de som vägrade underordna sig påven, beskrivningen i Uppenbarelseboken 17 av bl.a. färgerna, purpur och scharlakan, i de kläder som skökan bär samt de sju berg/kullar där hon regerar, är det naturligt att många associerar till den katolska kyrkan. Allt detta gör åtminstone att man kan säga att hon inte är detsamma som den romerska kejsarmakten.

  SvaraRadera
 2. Kan tilläggas att skökoväsendet inte på något sätt skulle vara exklusivt förbehållet RKK, något som Ulf Ekman själv säger i en intervju 2008, skökoväsendet finns i alla sammanhang. Jag ser det dock som fullt bibliskt att identifiera den falska läran inom RKK som en del av den Stora skökan.

  SvaraRadera
 3. Torbjörn Göransson10 april 2014 21:27

  Visst, skökoväsendet finns i alla kristna sammanhang. I Uppenbarelseboken kapitel 17 sägs att "den stora skökan" är "modern till skökorna och skändligheterna på jorden." Moderskökan sägs trona (stöds) av "folk och människomassor och folkslag och språk." D.v.s. den stora skökan är ett otroget kyrkosystem som är spritt över hela jorden.

  SvaraRadera