fredag 27 april 2012

Så hindrar vi hedersmord

På Newsmill skriver Farman Sediq en intressant artikel under rubriken "Så hindrar vi fler hedersmord i Sverige". En central passus lyder: "Problemet är att den kollektiva värdegrunden som föräldrar har med sig i bagaget krockar med det individuella Sverige. Dessa föräldrar är ett offer för ett system de själva har vuxit upp i. Där behöver föräldrar stöd att finna balansen. Balansen finner man när man lärt sig av det nya landets regler och normer, men också sett möjligheterna till att ta något positivt från båda."

Sverige är inte så individuellt som man gärna tänker sig. Allt är inte bra i Sverige bara därför att vi har demokrati. Också här finns en kollektiv värdegrund som man helst inte skall ifrågasätta. Till denna värdegrund hör t.ex. att ifrågasätta värdet av äktenskap och familj, att aborter är en mänsklig rättighet som bara angår kvinnan och aldrig barnet o.s.v. Det är därför inte underligt om det blir konflikter. Också vi är offer för det system som vi vuxit upp i och som enbart betonar individens möjligheter. Om vi är medvetna om våra egna brister tror jag att vi skulle ha större möjlighet till den integration som är nödvändig. Vi har säkert ett och annat att lära oss från våra invandrande syskon. Alltså: se möjligheterna till att ta någonting positivt från båda, men också vara självkritisk mot den egna kollektiva värdegrunden som inte alltid är så välgrundad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar