tisdag 16 april 2013

Vad menas med en troende socialdemokrat?

Under veckan som gått har vi fått bevittna hur ord kan få nya valörer och kanske inte helt avsedda eller genomtänkta betydelser. En troende socialdemokrat är inte längre en socialdemokrat som tror på socialdemokratins budskap eller en kristen socialdemokrat utan en socialdemokrat som är muslim. Genom att reservera "troende" för muslimer inför man en övertalningsdefinition som utesluter andra religionstillhöriga som troende. Endast muslimer uppfattas som allvarligt eller uppriktigt troende, något som medför att judar, kristna och andra religionstillhöriga mer eller mindre omedvetet framstår som hycklare. Vem kan ha glädje av en sådan övertalningsdefinition utom möjligen muslimerna själva?

Förhållandet visar hur viktigt det är att man använder orden rätt. "Troende" kan inte reserveras för muslimer eller socialdemokrater utan måste kunna användas för varje människa som har en övertygelse, som inte bara bygger på vetenskapssamhällets självvalda och begränsade metoder. Också en ateist är i den meningen en troende. Det viktiga är att alltid ange vad man tror på och vilka skäl man har för att tro som man tror (1 Petr. 3:15). Det är viktigt också för muslimer tala om vad de tror på och vilka skäl de har för att de tror som de tror.

Ett sådant krav skulle vara nyttigt för alla. Det skulle inte bara göra klart vad som skiljer olika religioner från varandra. Det skulle också göra klart i vad mån en religion står i överensstämmelse med samhällets värderingar. Det skulle också visa att samhällets värderingar inte är några självklara principer utan i hög grad bygger både på naturrätt, tradition och religion. När Stefan Löfvén med sådan emfas hävdar alla människors lika värde är det inte någon socialdemokratisk uppfinning utan en värdering som under lång tid vuxit fram i samhället och har sina rötter i bl.a. kristen skapelsetro.

Det är alltså viktigt att vara på sin vakt med hur ord används. Inte minst gäller detta för journalister, som i sin religiösa okunnighet och jakt på snabba nyheter ofta åstadkommer oreda genom att inte utöva tillräcklig källkritik eller genom att lita på första bästa sagesman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar