tisdag 4 juni 2013

Olikheter och splittring i den Katolska Kyrkan

På sin blogg mediterar den katolske prästen Dwight Longenecker över vad som håller samman den Katolska kyrkan och vari skillnaden ligger mellan olikheter och splittring. Olikheter är en välsignelse men splittring en förbannelse. Det finns acceptabla olikheter i fråga om kulturella uttryck för gudstjänsten men det finns inget utrymme för avvikelser i fråga om den katolska kyrkans lära. Modernismens försök att avvika från kyrkans lära i fråga om konstgjord födelsekontroll, kvinnliga präster, enkönade "äktenskap" och aborter kan inte accepteras bara som kulturella olikheter utan är läromässiga avvikelser som leder till splittring.

Vissa delar av Kyrkans undervisning  och fromhet är emellertid provisoriska och endast uttryck för fromma betraktelser. Jungfru Maria är inte uttryckligen definierad som "medåterlöserska". Tillbedjan av Jesu hjärta är inte ovillkorlig och kvinnor behöver inte bära huvudbonader.

Den mest subtila formen av splittring föreligger när man betonar i och för sig tillåtna och goda aspekter av Kyrkans liv på bekostnad av det som är Kyrkans huvudsakliga uppdrag. Detta uppdrag är identiskt med Kristi eget frälsningsverk, som kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Att undervisa om Sanningen; 2. Att hela de sjuka; 3. Att förlåta synder; 4. Att utöva fullmakt över det onda. När man sätter något annat före det som är Kyrkans grundläggande mission uppstår splittring. Detta beror på att de sekundära verksamheterna lätt får oss att glömma det primära uppdraget.

Den enhet som vi äger i den katolska tron och som biskopen representerar är den enhet vi delar i Kristi kors. Det är denna enhet vi förkunnar när vi predikar Kristus den korsfäste. Det är detta enhetens mysterium vi firar i altarets allraheligaste sakrament.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar