lördag 8 juni 2013

Den personliga integriteten

Gång efter annan blir det ett ståhej kring "den personliga integriteten", nu senast när det blivit uppenbart att den amerikanska säkerhetsmyndigheten haft tillgång till de ledande it-företagens servrar, visserligen inte till it-trafikens innehåll men väl till dess intensitet och adressater. Vad är det man är rädd för? Tobias Brandel exemplifierar i dagens Sv.D.: "Pusslet som går att lägga om mitt liv genom tillgång till Facebooks och Googles datahallar – mina intressen, åsikter, musiksmak, vänner, familjeliv, resor, platser jag rör mig på vid exakt angivna tidpunkter – är något Stasi bara kunnat drömma om".

Jag kan inte känna mig så förfärligt upprörd över detta. Är den personliga integriteten ingenting annat än detta finner jag ingen anledning till att riva upp himmel och jord för vad den amerikanska säkerhetsmyndigheten har för sig. Min tro är att den att den som inte har något att dölja heller inte har något att frukta, men att den som har något att dölja naturligtvis kan känna sig obehagligt berörd. "Den personliga integriteten" förefaller mig ur denna synpunkt inte vara något annat än ett försvar för det dåliga samvetet eller för skumraskaffärer som man inte vill att någon skall ha insyn i.

"Personlig integritet" är för mig något mycket annorlunda. Det är en egenskap som snarast är raka motsatsen till att vilja dölja. En människa med personlig integritet är en människa som inte har något att dölja, som står upp för det som är rätt och sant, en människa som inte låter sig påverkas av varje modernitetens eller nyhetens vindpust, en människa som är rakryggad och besinningsfull, sammanhängade och motsägelsefri i motsats till en människa som hycklar och ljuger, d.v.s. döljer sitt verkliga jag. Integritet i denna mening är något som man skapar åt sig själv, men också något som man kan förvärva.

Några ord ur Efesierbrevets 5. kap kanske passar som beskrivning på en människa med personlig integritet: "Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar